استند پالتی
تومان25,000تومان45,000
باکس حروف
تومان35,000
سرو لبه دار گرد
تومان14,000تومان22,000
سرو مدل دسته دار
تومان15,000تومان270,000
سینی سرو فینگرفود مدل تکه ای
تومان23,000تومان430,000
سینی سرو فینگرفود مدل دیلارا
تومان17,000تومان330,000
سینی سرو مدل تکه ای دوبل
تومان40,000تومان540,000
سینی فینگرفود درب دار
تومان30,000تومان53,000