زیرکیک اشکی درجه1
تومان1,300تومان6,600
زیرکیک روکش طلایی
تومان2,200تومان11,000
زیرکیک روکش نقره ای
تومان2,200تومان11,000
زیرکیک طرح چوب
تومان2,400تومان6,900
زیرکیک فریم دار 6میل
تومان8,000تومان35,000
زیرکیک گرد درجه1
تومان1,000تومان14,000
زیرکیک گرد درجه2
تومان900تومان12,500
زیرکیک مربع درجه1
تومان2,700تومان14,000
زیرکیک مربع درجه2
تومان2,200تومان12,500